Ana Sayfa Vakıf Hakkında Haberler Projeler Basında Mag Vakfı İletişim

MAG Vakfı Tanıtım Broşürü

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), yerel örgütlenmenin gerekliliği inancıyla, sayısız can kaybı ve ekonomik kayıplara neden olan 1999 Marmara Depremi’nin ardından, 2000 yılında kuruldu. Afetlere hazırlanmanın ve bir afet durumunda afetlere ilk müdahalenin mahalle düzeyinde gerçekleştiği bilinci ve deneyiminden yolan çıkan MAG yapılanması Türkiye’de afet bilincini artırmayı ve bireylerin afet durumunda “hayatta kalma ve sevdiklerini kurtarmaya çalışma” refleksinin doğru biçimde hayata geçirilmesi için eğitim almalarını hedefledi. MAG yapılanması, mahalle düzeyinde örgütlenen gönüllülere hem eğitim hem de malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete hazırlık birimleri yarattı. devamı

MAG VAKFI NEDEN ÖNEMLİ?

 1. Yaşam, bize verilen en değerli armağan fakat doğal ve insan kaynaklı afetler, bu armağanı bir anda elimizden alabilir. Doğanın gücü, birkaç saniye içinde insanları, şehirleri, ülkeleri, ekonomileri yerle bir edebilir,
 2. Afetler sevdiklerimizi kaybetmemize neden olurlar,
 3. Afetler ekonomik kayıplar yaratırlar ve gelişmenin önündeki önemli engellerden birini oluştururlar,
 4. Ülkemizde meydana gelen afetler içerisinde neden olduğu can ve mal kayıpları açısından en önde gelen tehdit deprem tehditidir.
 5. Türkiye’de nüfusun %71’i birinci ve ikinci derecede riskli deprem bölgelerinde yaşıyor,
 6. Bilim adamları, yüksek nüfus yoğunluğu olan İstanbul’un önümüzdeki 30 yıl içinde büyük bir depremle sarsılma olasılığının %50’nin üzerinde olduğunu belirtiyorlar,
 7. Olası bir İstanbul depreminde 73-87 bin arasında ölü, 120-135 bin civarında ağır yaralı olacağı tahmin ediliyor (Istanbul Deprem Master Planı),
 8. Büyük çaplı afetlerde Sivil Savunma, Itfaiye teşkilatları gibi profesyonel kurumların; hastaneler, okullar, kamu binaları gibi öncelikleri nedeniyle mahallelerdeki bireylere yardıma gelmeleri iki üç günü bulmaktadır,
 9. Afetlerden sonraki ilk 72 saat , hayat kurtarma açısından en kritik zamanlardır. Afetzedelerin çoğu, ilk 24 saat içinde çevreden yetişen, genellikle eğitimi ve ekipmanı olmayan yakınları ve komşuları tarafından kurtarılır,
 10. Profesyoneller gelinceye kadar geçen bu sürede mahalle halkı kendi başının çaresine bakmak durumundadır,
 11. Bilinçsiz, eğitimsiz ve ekipmansız yapılan ilk müdahale yarar yerine zarar getirir. Sevdiğimiz insanları kurtaralım derken yalan yanlış bilgilerle onlara büyük zararlar verebilir hatta ölümlerine neden olabiliriz,
 12. Afetleri yaratan doğa olaylarıdır. Bize asıl zararı veren bu doğa olayları değil, yanlış yapılaşma, kalitesiz ve güvenli olmayan bina yapısı, afetlere karşı hazırlıksız ve bilinçsiz olmaktır,
 13. Toplumda afet bilincinin yaratılması ancak yerel/mahalle düzeyinde yapılacak eğitimlerle ve ulusal düzeyde yürütülecek kampanyalarla gerçekleşebilir,
 14. Mahalle düzeyinde bir müdahale kapasitesinin yaratılması, ulusal afet yönetiminde vazgeçilmez bir unsurdur,
 15. Vatandaşın gönüllü aktif katılımının sağlanması ulusal afet yönetiminleri başarısının güvencesidir.


 

 
 

UGK Sitap
Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı, Ulusal Gönüllülük Komitesi ve Sivil Toplum Afet Platformu Üyesidir.

DorukNet
Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı websitesi DorukNet'in desteği ile sunulmaktadır.