Tarihçe

Mahallelerden Vakfa...

Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG), sayısız insanın canını yakan 1999 Marmara Depremi’nin ardından, 2000 yılında İsviçre İşbirliği Ofisi (SDC) Türkiye Şubesi desteğiyle kuruldu. Afet durumunda insanın en temel refleksinin hayatta kalmak ve sevdiklerini kurtarmak olduğu gerçeğinden yola çıkan MAG, mahalle düzeyinde örgütlenerek Türkiye’de afet bilincini artırmayı ve bireylerin bu temel refleksi doğru biçimde hayata geçirebilmeleri için eğitim almalarını hedefledi.

Afetlerden sonraki ilk 72 saatte bireylerin genellikle yalnız olduğu bilinciyle MAG, gönüllülerine hem eğitim hem de malzeme temin ederek, mahalle düzeyinde afete hazırlık birimleri yarattı. Bugün İstanbul, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Yalova’da, 100’ü aşkın mahallede 4500’den fazla kişi MAG kimliğini gururla taşıyor. Üstelik bu sayı her geçen gün hızla artıyor.

Uzmanlar tarafından afet bilinci ve hazırlık, temel arama-kurtarma, temel ilkyardım, afet psikolojisi ve temel yangın söndürme konularında eğitilen gönüllüler, afet bölgesine ulaşan profesyonel ekiplere yardım ve destek sağlıyorlar. MAG ekipleri, temel eğitim programından sonra, yeni eğitimler ve tatbikatlar ile bilgi ve becerilerini geliştiriyor; takım ruhunu güçlendirici eğitim kampları, piknikler ve diğer sosyal faaliyetler ile çalışmalarını sürdürüyorlar.

Bugüne dek bağımsız yapılar olarak mahalle düzeyinde var olan MAG, sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak ve daha çok sayıda insana erişmek için vakıflaştı. Diğer bir deyişle, mahallelerden yola çıkan güç birleşti ve var olandan daha da büyük bir kamuoyu desteği alarak ülke çapında büyümeye hazırlanan MAG Vakfı doğdu.